Alles

§3.1
Cijferzijn de tekens 0,1,2,3,4,5,6,7,8 en 9
Getallencombinatie van cijfers waardoor een waarde ontstaatVb: 321 (driehonderdeenentwintig)
Waardevan een cijfer wordt bepaald door zijn plaats in het getalVb: 21  1 heeft waarde 1 maar de 2 heeft waarde 20
Eenheden                                                1 Tientallen                                              10 Honderdtallen                                     100 Duizendtallen                                   1.000 Tienduizendtallen                           10.000 Honderdduizendtallen                  100.000 Miljoentallen                              1.000.000 Tienmiljoentallen                     10.000.000 Honderdmiljoentallen          100.000.000 Miljard                                1.000.000.000   §3.2
VeelvoudKrijg je als je het getal vermenigvuldigt met een ander heel getalveelvouden van 5 zijn: 10,15,20,25.25,30 ………… enz.
Deleris een heel getal waardoor je kan delen en de uitkomst ook een heel getalisdelers van 20  zijn: 1,2,4,5,10,20
Evenzijn getallen die deelbaar zijn door 20,2,4,6,8,10,....
Onevenzijn getallen die NIET deelbaar zijn door 21,3,5,7,9,.....
Priemgetalis getal deelbaar door 1 en zichzelf. Een priemgetal heeft dus precies 2 verschillende delers.2,3,5,7,11,.... Let op: 1 is dus geen priemgetal
  §3.3 Product:       x vermenigvuldigen Quotiënt:     :   delen Verschil:       -   aftrekken Som:             +  Optellen Hoe komen wij van de onvoldoendes af?
1.Haakje(....)
2.Machten
3.Vermenigvuldigen en delenx :
4.Optellen en aftrekken+ -
§3.4 Breuk:   Is een niet uitgerekend quotiënt omdat er een heel getal uit komt.                 1/2 (half)  is hetzelfde als 1:2= 0,5   Teller:      Is het bovenste getal (voorbeeld bij 1/2 is de teller 1) Noemer:  Is het onderste getal (voorbeeld 1/2 is de noemer 2) Breuken zijn gelijk aan elkaar als ze hetzelfde deel aangeven   §3.5 Je kunt breuken ook schrijven als decimale getallen:   1/10 = 0,1(een-tiende) 1/100 = 0,01 (eenhonderdste) 4/1000 = 0,004(vierduizendste) 71/10000=0,0071 (eenenzeventig-tienduizendste) Afronden op 1 decimaal 12,34567 ≈ 12,3 (want 4 is kleiner dan 5) 12,35323 ≈ 12,4 (want 5 is niet kleiner dan 5) Afronden op twee decimalen 12,534567 ≈ 12,53 (want 4 is kleiner dan 5) 12,435323 ≈ 12,44 (want 5 is niet kleiner dan 5)   ≈ ongeveer   Extra - betekenis Wiskunde tekens = is gelijk aan ≈ ongeveer < kleiner dan > groter dan