Çemberde Merkez ve Çevre Açı

ÇEMBERDE AÇI

1-Aşağıdaki çemberde 180 , 90, 60 ve 30 dereceyi oluşturunuz. Çemberin 360 derece olduğunu göz önüne alarak gördüğü yayın ölçüsünü inceleyiniz.

2-Aşağıdaki soruları yukarıdaki etkinlikteki gözlemlerinizle cevaplayınız.

a-Merkez açı ölçüleri değiştikçe merkez açıyı gören yayın boyutları değişti mi? b-Merkez açıyla yayın ölçüsü arasında sayısal olarak nasıl bir ilişki vardır?

3-Boşlukları doldurunuz.

a- Çember üzerindeki iki nokta arasında kalan çember parçasına ......... denir. b- Köşesi çemberin merkezinde olan açıya .......... denir. c- Merkez açının iç bölgesinde kalan çember parçasına .........denir. d- Merkez açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsüne.........