Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

de afgeleide van ln(x)

In het linkervenster staat de grafiek van ln(x), met het punt A op de grafiek, en de raaklijn in A aan de grafiek. Schuif met het punt A langs de grafiek en kijk wat er gebeurt met de richtingscoëfficiënt van de raaklijn, dus met de afgeleide. Dit wordt in het rechtervenster getekend.