Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Elastisk stød

Elastisk stød

Elastsik stød

Du kan flytte kuglerne ved at trække i punkt A og B. Du kan ændre hastighedsvektorerne ved at trække i de røde punkter for enden af de røde hastighedspile eller ved indtastning af hastighedskoordinaterne. Du kan ændre masserne med skyderne eller ved indtastning i felterne