Кратки тест о парности функције

Уводни тест

Пре него што покажемо како се испитује парност функције дате формулом, подсетићемо се на основне чињенице о парности функције.

Питање 1.

Функција је парна ако je

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

Питање 2

Произвољна функција мора бити или парна или непарна.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

Питање 3.

Одреди парност функције са слике.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)