Onderlinge ligging van rechten (deel 2)

Onderwerp:
Meetkunde
[b][size=200]Wegen die elkaar kruisen...[/size][/b]
Wegen die elkaar kruisen...

Zijn de rechten IK en LJ evenwijdig, snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is

Zijn de rechten BD en LJ evenwijdig, snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is

Zijn de rechten IA en LJ evenwijdig, snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is