Prismes, piràmides i troncs de piràmides

Aquest applet et permetrà dissenyar prismes, piràmides i troncs de piràmides en 3D, així com visualitzar els corresponents desenvolupaments plans:
  • Movent el punt de la circumferència blava podràs rotar el poliedre 360º verticalment.
  • Movent el punt de la circumferència rosa podràs rotar el poliedre 360º horitzontalment.
  • Clicant la casella de selecció "Ver desarrollo plano" podràs veure el desenvolupament pla del poliedre. Desplaçant el punt lliscant "Plegar/desplegar" podràs tancar i obrir el poliedre.
  • Clicant la casella de selecció "Polígono regular" la base del poliedre passarà a ser un polígon regular. Desplaçant el punt lliscant "R" podràs incrementar o decrementar de 0 a 4 el radi de la circumferència circumscrita a la base inferior. També desplaçant el punt lliscant "n" podràs determinar el número de costats d'aquesta base (de 3 a 12).
  • Clicant la casella de selecció "Cóncavo (estrellado simple)" el poliedre passarà de convex a còncau.
  • Si la casella de selecció "Polígono regular" no està seleccionada, la base del poliedre serà un polígon irregular de 5 costats. Arrossegant els punts blancs a dins de la zona marró podràs augmentar el número de costats d'aquesta base (o a l'inrevés).
  • Desplaçant el punt lliscant "altura" podràs determinar l'altura del poliedre (de 0 a 8).
  • Desplaçant el punt lliscant "R' " podràs incrementar o decrementar el radi de la circumferència circumscrita a la base superior. De fet, podràs passar d'un tronc de piràmide a una piràmide si R' pren el seu valor mínim o a un prisma si R' pren el seu valor màxim.
  • Desplaçant el punt lliscant "Escala" podràs fixar l'escala del teu poliedre (de 0 a 2).
  • Clicant la casella de selecció "Ver elementos" podràs decidir mostrar els radis, les apotemes, les arestes laterals o les altures de les cares laterals. "Ver sólo elementos" amagarà les cares del poliedre. "Ver longitudes" mostrarà els valors necessaris per calcular l'àrea del desenvolupament pla i el volum del poliedre (l'error en els càlculs haurà de ser inferior a 1 perquè l'applet consideri que la resposta és correcta).