Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Cirkelformule: Logica achter de formule

Versleep de RODE punten. Verander de straal MA van de cirkel. Probeer na te gaan hoe de formule (x-a)^2+(y-b)^2=r^2 tot stand komt.
De stelling van Pythagoras wordt in de opbouw van de formule gebruikt.