Savijanje kružnog isječka u plašt stošca

Tema:
Stožac
Ovaj aplet demonstrira savijanje kružnog isječka u plašta stošca. Pogodan je za raspravu o geometrijskim svojstvima kružnog isječka i stošca. Posebno možete ispitati odnos između središnjeg kuta kružnog isječka , duljine izvodnice s i polumjera osnovke stošca r i doći do zaključka da vrijedi:

Povlačite vrh V da bi zatvorili ili otvorili plašt stošca. Povlačite točku B za promjenu veličine kružnog isječka.