PIRAMIDA

U ovoj knjizi pobliže ćemo se upoznati s pojmom piramide, njezinih osnovnih elemenata te općenitih formula za oplošje i volumen piramide. Detaljno ćemo razmotriti pravilnu četverostranu, šesterostranu i trostranu piramidu te izvesti formule za računanje oplošja i volumena spomenutih piramida. Na samom kraju posebno ćemo izdvojiti jednu pravilnu trostranu piramidu, piramidu kojoj su svi bridovi jednakih duljina, a koju nazivamo tetraedar.
PIRAMIDA