Eliptický pohyb

Pohyb je dán dvěma přímkovými trajektoriemi. Bod A se pohybuje po přímce tA, bod B se pohybuje po přímce tB. Trajektorií středu SH úsečky AB je kružnice, všechny ostatní body úsečky AB mají eliptické trajektorie.
Každý pohyb lze převést na odvalování dvou křivek - polodií. Pevnou polodií eliptického pohybu je kružnice, hybná polodie je dvakrát menší a odvaluje se po vnitřním obvodu pevné polodie. Pohyb, kdy se menší kružnice odvaluji po vnitřním obvodu většího kruhu nazýváme hypocykloidální. Okamžitý střed otáčení v daném okamžiku je bod dotyku polodií. Prochází jím normály všech trajektorí i obálek.