Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Elliptic motion

The motion is given by two line trajectories. The linear trajectory of point A is perpendicular to the linear trajectory of point B. Pohyb je dán dvěma přímkovými trajektoriemi. Bod A se pohybuje po přímce tA, bod B se pohybuje po přímce tB. Trajektorií středu SH úsečky AB je kružnice, všechny ostatní body úsečky AB mají eliptické trajektorie.
Každý pohyb lze převést na odvalování dvou křivek - polodií. Pevnou polodií eliptického pohybu je kružnice, hybná polodie je dvakrát menší a odvaluje se po vnitřním obvodu pevné polodie. Pohyb, kdy se menší kružnice odvaluji po vnitřním obvodu většího kruhu nazýváme hypocykloidální. Okamžitý střed otáčení v daném okamžiku je bod dotyku polodií. Prochází jím normály všech trajektorí i obálek.

Construction

Elliptic motion is given by two linear trajectories of points A and B with given distance d=|AB|. Determine the locus of instantaneous motion and envelope of a segment AB.