Trojúhelník, výšky a těžnice

Téma:
Těžnice
Sestrojte v rovnoramenném △ PQR, kde |PR| = |QR| = 6cm, |PQ| = 4 cm, všechny těžnice. Porovnejte jejich délky. Co zjišťujete? Která přímka je osou souměrnosti tohoto trojúhelníku? V jakém trojúhelníku splývají výšky s těřnicemi? V jakém trojúhelníku mají všechny tři těžnice stejné délky? V jakých trojúhelníchích mají alespoň dvě těžnice stejné délky?