Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Följdsatser till randvinkelsatsen

I figuren är en fyrhörning inskriven i en cirkel. Undersök om du kan finna något samband mellan vinklarna då du flyttar på punkterna B, C, D och E. Tips: Tänk på vinkelsummor!
Kan du bevisa detta samband?