Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

La derivada (dossier Geogebra d'en Pep Bujosa).

Exercici per a visualitzar el pendent i la funció derivada d'una funció. Aquest exercici pertany als dossiers d'En Pep Bujosa per aprendre a utilitzar Geogebra.