Cardioid motion (Kardiodický pohyb)

The motion in the plane is given by two circle envelopes. Circle (m) is envelope of line m, circle (n) is envelope of line n. Lines m, n are perpendicular. 1. Construct the locus of all positions of a point G. 2. Determine the fixed centrode of the motion (polodie). Pohyb v rovině je zadán dvěma kruhovými obálkami. Kružnice (m) je obálka přímky m, kružnice (n) je obálka přímky n. Přímky m, n jsou na sebe kolmé. 1. Sestrojte trajektorii paty kolmice G. 2. Určete pevnou polodii pohybu.
Fixed centrode is locus of instantaneous centre. Centre S is intersection point of all normals to trajectories and envelopes. Normals to circle envelopes (m) and (n) at the touching points Tm and Tn go through the circle centre. Pevná polodie je množina okamžitých středů otáčení. Střed S otáčení v daném okamžiku sestrojíme jako průsečík normál obálek v bodech dotyku.

Geotest 8147

The motion is given by line b with circle envelope o and line c, b ⊥ c with its point envelope C. Construct the position t1 of tangent to trajectory of the intersection point of given lines b, c at the instant position b1.