P3: Àrea de Rectangles

Topic:
Rectangle

Quina és l'àrea de la figura A? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura B? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura C? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura D? Escriu també el resultat segons el càlcul

Quina és l'àrea de la figura E? Escriu també el resultat segons el càlcul