Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kapitel 2 - Øvelse 12

Punktet A (2,3) og vektoren v Beregn A + vektor v: Adder de to x-værdier og de to y-værdier: x: 2 + 4 = 6 y: 3 + 4 = 7 Det nye punkt har koordinatsættet (6,7) Beregn A + 3*v Adder de to x-værdier og de to y-værdier: x: 2 + 3 * 4 = 14 y: 3 + 3 * 4 = 15 Det nye punkt har koordinatsættet (14,15)