Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona (pitkä mat)

Havainnollistetaan erotusosamäärän kaavaa perinteisellä sekantin kulmakerroin idealla. Lisäksi tutkitaan sakanttien avulla, miksi funktio ei ole derivoituva epäjatkuvuuskohdassa tai kun funktion kuvaajassa on terävä kärki.

Derivoiminen määritelmän avulla. Erotusosamäärän raja-arvo algebrallisesti CAS-ikkunassa.

Potenssifunktion derivaattakaavan johto

Tee kullekin funktiolle oma taulukko, johon kirjaat x:n arvot ja derivaatan arvot. Mikä on derivaattafunktion arvo kohdassa a? Päättele derivointisääntö