Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Geometriska talföljder

En geometrisk talföljd bildas när man upprepade gånger multiplicerar med ett visst tal. Exempelvis om vi har talföljden Eftersom det är ett tal som multipliceras kan vi räkna ut det genom att ta kvoten mellan två på varandra följande tal. alternativt Vi kan bryta ner den som Tittar vi på talets ordningsnummer så är den ju en mer än antalet 3:or som multiplicerats. Med andra ord, vårt första tal multipliceras med en potens där basen är 1 mindre än ordningstalet. . Studera nedan.