Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Eigenschap gelijkzijdige driehoek

Driehoek ABC is gelijkzijdig. Punt D ligt in de driehoek. Wat stel je vast i.v.m. de som van de afstanden van het punt D tot de zijden van de driehoek?
Versleep het punt D binnen de driehoek. Bekijk na het verslepen de som van de afstanden in het algebravenster (som). Wat stel je vast? Versleep ook de hoekpunten van de driehoek zodat de zijden langer worden. Zorg ervoor dat het punt D in de driehoek blijft liggen. Wat kan je besluiten i.v.m. de som van de afstanden van een willekeurig punt tot de zijden in een gelijkzijdige driehoek?