31. Na még tovább!

Témák:
Négyszögek
Vannak még bőrök a korábbi problémán? Húzzunk le egy újabbat! Az ABCD húrnégyszög síkjában mi azon M pontoknak a mértani helye, melyekre ?

Sejtés:

A keresett mértani hely az alapkört merőlegesen metsző kör.

Koordinátageometriai meggondolás:

Megjegyzések

  1. Az elemi geometriai bizonyításon érdemes lenne gondolkodni (./?/!)
  2. A fentiek alapján gondolható, hogy az itt megfogalmazott/bizonyított sejtés kiterjeszthető tetszőleges húrsokszögre is.