Pythagoras sats

Författare/skapare:
Björn Benbasat
Område(n):
Area, Kvadrat
Undersök egenskaperna hos denna uppsättning former. Gör sedan en egen uppsättning och se till att triangeln i mitten alltid är rätvinklig. Prova också att ha andra regelbundna former än kvadrater sammankopplade med katetrarna och hypotenusan. Prova t.ex. hexagoner (sex sidor) och oktagoner (åtta sidor). Stämmer Pythagoras sats också för dem?