Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Контур

Паралельне проекціювання та його властивості

Практична робота