Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Trigonometria complexa

Lloc geomètric de les raons trigonomètriques dels nombres complexos que formen una circumferència en el pla complex. Dedicat al meu alumnat de 1r de batxillerat, 2019-2020. Menegeu els punts negres, la circumferència i feu zoom en la imatge.