achthoeken - scherp

Een heel klassiek patroon kan je vormen door regelmatige 8-hoeken te combineren met vierkanten. Door middens van de zijden van de 8-hoeken te verbinden door lijnstukken, kan je een stermotief creëren. Door de keuze te wijzigen welke middens je verbindt, ontstaan verschillende types. Auteurs ontwikkelden een notatiesysteem voor dergelijke keuzes. In onderstaande applet toont zgn. 8/3 sterren. Hierbij begin je vanuit het midden van een zijde te tellen en verbindt je dit midden met de derde zijde die je tegenkomt. Je kunt de constructie ook beoordelen vanuit de hoek die de lijnen maken met de zijden van de veelhoeken. In dit geval spreken we van het scherpe systeem. De twee lijnen vanuit de middens van de zijden vormen een onderlinge hoek van 45°. Bij het mediaan systeem vormen ze een hoek van 90°, bij het stompe systeem een hoek van 135°