kijklijnen en gezichsveld

In een park staat een muur met een opening. Jan en Tom staan aan de andere kant van de muur dan Katrien. Kan Katrien Jan zien? Kan ze Tom zien? Verbind de plaats waar Katrien staat met de randen van de opening in de muur.
  • Het gebied tussen deze lijnen is het gezichtsveld van Katrien.
  • De lijnen die de grens van dit gebied aangeven, noemen we kijklijnen.
Experimenteer in het applet en verander de posities van Katrien, Jan en Tom.