Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

koepel 8

Image
In koepel 8 worden de zijden van het basisvierkant verdeeld in drie. Er worden vier ribben geconstrueerd loodrecht op deze zijden.
Op onderstaande foto merk je dat in het centrale vierkant ribben op een heel merkwaardige manier gedraaid zijn t.o.v. het basisvierkant zodat ze nog evenwijdig zijn met de zijden, noch met de diagonaal, maar ergens tussenin.