Kviz - linearne nejednadžbe

1.

je rješenje nejednadžbe .

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

je rješenje nejednadžbe .

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

je rješenje nejednadžbe .

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Označi brojeve koji su rješenja nejednadžbe .

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Koliko je prirodnih brojeva koji su rješenje nejednadžbe ? Objasni.

6.

Označi nejednadžbe koje nemaju rješenja.

Provjerite svoj odgovor ovdje

7.

Navedi dvije nejednadžbe kojima su rješenja svi realni brojevi.