Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

grafiek en functiewaarden van f(x) = ax

Versleep het punt op de x-as en vergelijk voorschrift, grafiek en functiewaardentabel

Wat is de richtingscoëfficiënt van de grafiek van een functie van het type f(x) = ax?

Hoe herken je de richtingscoëfficiënt in de grafiek en de functiewaardentabel? Kan je uit het voorschrift afleiden of de grafiek stijgend of dalend is?