Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Krug

Prisjetimo se koja smo geometrijska tijela učili. Klikni na ovu sliku:

Ponovimo o plohama geometrijskih tijela

Promotri valjak i njegovu ravnu plohu.

Promotri valjak i njegovu ravnu plohu.
Ravne plohe koje omeđuju valjak su KRUGOVI.
Danas ćemo obogatiti svoje znanje o KRUGU.
Image

Krug je geometrijski

Je li krug dio ravnine?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
Provjeri moje odgovore (3)

Promotri sliku pa odgovori na pitanja.

Promotri sliku pa odgovori na pitanja.

Koje točke pripadaju krugu?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
Provjeri moje odgovore (3)

Napiši koje se od tih točaka nalaze na rubu kruga.

Promotri crtež i dopuni rečenice.

Promotri crtež i dopuni rečenice.

Krug smo podijelili pomoću _________________ pravca na ____________ dijelova.

Promotri sliku i dopuni rečenice:

Promotri sliku i dopuni rečenice:

Pravac _____ i dužina _____ dijele krug na _____ dijela.

Koja je od navedenih tvrdnji točna?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)