Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Okrąg opisany na trójkącie, okrąg wpisany w trójkąt

Czy środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia symetralnych jego boków czy dwusiecznych jego kątów? Czy środkiem okręgu wpisanego w trójkąt jest punkt przecięcia symetralnych jego boków czy dwusiecznych jego kątów?
1) Wybierz okrąg opisany na trójkącie. Znajdź jego środek wybierając symetralne boków bądź dwusieczne kątów. 2) Wybierz okrąg wpisany w trójkąt. Znajdź jego środek wybierając symetralne boków bądź dwusieczne kątów. 3) Wybierz symetralne boków. Znajdź okrąg, którego środek został przez nie wyznaczony wybierając okrąg opisany na trójkącie bądź okrąg wpisany w trójkąt. 4) Wybierz dwusieczne kątów. Znajdź okrąg, którego środek został przez nie wyznaczony wybierając okrąg opisany na trójkącie bądź okrąg wpisany w trójkąt. Poruszaj punktami A, B, C.