Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Apolloniova úloha A2.BBp - řešení přes MOBOKEKR

Zadání:

Je dána přímka  a dva různé body které na ní neleží. Sestrojte kružnici , která se dotýká  a prochází body .

Poznámka:

Toto je jedna z 10 Apolloniových úloh. Zde budeme řešit pouze situaci, kdy AB není rovnoběžná s p. (Pro AB rovnoběžné s p je řešení triviální) Tato úloha se dá též řešit pomocí kruhové inverze.

Pralist na rýsovačku:

Rozbor:

Konstrukce: