Involutie van een cirkel

Start de animatie en experimenteer met de parameter a.
Image
Voor t = 0 start de kromme vanaf het punt (a, 0). Ze draait rond de oorsprong in omwentelingen die steeds even ver van elkaar liggen. De kromme lijkt op een Archimedische spiraal, maar valt daar niet mee samen.
De zwarte kromme is de involutie van een crkel, de rode is een Archimedes spiraal. Deze start o.a. in de oorsprong en heeft als vergelijking:
x = a . t . cos t en y = a . t . sin t
De zwarte kromme is de involutie van een crkel, de rode is een Archimedes spiraal. Deze start o.a. in de oorsprong en heeft als vergelijking: x = a . t . cos t en y = a . t . sin t