Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Andragradsekvationers graf

värdena på a, b och c för att se hur grafens utseende förändras. Svara på frågorna nedan.
Har alla andragradsfunktioner en symmetrilinje? Vad är en symmetrilinje? Vad är ett nollställe? Vertex = Vändpunkt = Extrempunkt = maximipunkt/minimipunkt När är Vertex en maximipunkt respektive en minimipunkt (dvs ger maximala respektive minimala värdet för funktionen)? När är vertex ett nollställe? Vad gäller för samband mellan - nollställena och symmetrilinjen? - symmetrilinje och vertex? Vad händer när du ändrar värdet på - a? - b? - c? I vilken punkt skär grafen y-axeln? Vad gäller för samband mellan pq-formeln x=−p/2±√((p/2)^2−q) och symmetrilinjen? (tips, sätt a = 1) Hur ser man från pq-formeln respektive från grafen att funktionen - saknar nollställen? - har ett nollställe? - har två nollställen?