Objekty krychlového tvaru

Pozorujte na fotografii průmět stěn krychle. Co je obrázkem čtverce? Může se stát, že se čtverec zobrazí jako čtverec? Zkuste načrtnout všechny možnosti fotografie čtverce.

Krychle kolem nás

Krychle je jeden s nejjednodušších a také nejkrásnějších ideálních geometrických objektů. Proto je často používána v architektuře a designu. Najděte nějaký objekt krychlového tvaru, vyfoťte jej a v GeoGebře vyznačte hrany krychle.
Zleva: krystaly pyritu; budova Cube Tube v Číně, kostka ledu
Zleva: krystaly pyritu; budova Cube Tube v Číně, kostka ledu