Veeltermfunctie: invloed multipl en hoogstegrterm op teken

Verander de multipliciteit m van de nulwaarden (als m=0, dan is de overeenkomstige x-waarde ook geen nulwaarde) of verander de coëfficiënt van de hoogstegraadsterm en bekijk de invloed ervan op het tekenschema van de veeltermfunctie.