norma jednostajna funkcji

Materiał ma na celu wytłumaczyć pojęcie normy jednostajnej , które jest istotne przy badaniu zbieżności jednostajnej ciągów i szeregów funkcyjnych. Interpretacja geometryczna jest następująca: odległość funkcji f od g jest mniejsza niż , jeśli wykres funkcji f zawiera się w tak zwanym (potocznie) epsilonowym pasku wokół wykresu funkcji g, czyli zbiorze (zbiór ten zaznaczony poprzez zacieniowanie)