Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Forgásszimmetrikus háromszög (51.)

Az Euklideszi-geometriában

tudjuk, hogy a forgásszimmetrikus háromszögek a szabályos háromszögek. A forgásszimmetria szögei a 120o többszörösei. A szabályos háromszög tulajdonságait is tanuljuk/tanítjuk. Ha tudjuk, hogy a pont körüli forgatás két tengelyes tükrözés szorzata, és azt, hogy a tengelyes tükrözés abszolút geometriai fogalom, akkor a nemeuklideszi geometriában sem lehetnek nagy meglepetések.

A hiperbolikus geometriában

A gömbi geometriában