Hoe ontvang je feedback

Feedback ontvangen voor Opdrachten

De Eigenaar kan beslissen om al dan niet feedback te geven op het werk van een Lid. Eigenaars kunnen...
  • geschreven feedback geven door commentaar te geven op het werk en het werk aan te duiden als Afgewerkt of Onafgewerkt.
  • Leden toelating geven om een knop  Check te gebruiken om automatisch antwoord te krijgen op de antwoorden die ze gaven op de vragen. Opmerking: Voorlopig kunnen enkel Multiple Choice vragen automatisch gecontroleerd worden. De Eigenaar kan evenwel ook een voorbeeldantwoord formuleren op een Open vraag, zodat Leden hun geschreven antwoorden kunnen vergelijken met dit voorbeeldantwoord.
Opmerking: De feedback van een Eigenaar is privé en kan niet bekeken worden door andere Leden van de Groep.

Hoe communiceren over een Opdracht

Leden en Eigenaars kunnen commentaar gebruiken om met elkaar te communiceren over een OpdrachtOpmerking: Deze conversaties zijn privé en kunnen niet bekeken worden door andere Leden van de Groep.
Image

Waar vind ik de Feedback van de Eigenaar?

Leden ontvangen een bericht wanneer de Eigenaar feedback geeft over een van hun Opdrachten. Ze vinden deze feedback terug in de tab Opdrachten.
Image