Lineární programování a výroba autíček

Téma:
Algebra
Vilík chce na burze prodávat náklaďáky a sportovní auta, které si postaví ze zbytků své stavebnice. Má ale jenom 20 volantů, 82 kol, 50 sedadel a 5 kamarádům už slíbil prodat náklaďák. Sporťák se prodává za 33 KK, náklaďák za 88 KK. Poraďte mu, jak nejvýhodněji autíčka sestavit, aby získal co nejvíce kladenských korun (KK).
Řešení: x…počet sporťovních aut, y…počet náklaďáků Omezující podmínky vyplní v rovině (x, y) poloroviny, vybíráme body Z2 s maximální účelovou funkcí zisk = 33 x + 88 y