Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Iskrystal-lr12s146-Mette

Forfatter
user17127
4.1 - 4.5 Kan ses på tegningen 4.6 Forholdet mellem sekskantens sidelængde og den omskrevne cirkels diameter kan også ses på geogebra. Sidelængden svarer til cirklens radius og er derfor lig den halve diameter