Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

achthoeken

Je vind het motief in de Ambassadeurszaal. We verdelen het vierkant met een 6x6 rooster. We tekenen vierkanten met zijde √2 rakend aan de zijden. De middens van de zijden bepalen een nieuw vierkant met een nieuw 3x3 rooster. Tegen de zijden van het vierkant vormen we gelijkzijdige trapezia tussen de vierkanten aan de hoeken. Zeshoeken en vierkanten vormen samen een niet-regelmatige achthoek.
De vlakvulling wordt gevormd door lijnspiegelingen t.o.v. de zijden van het vierkant.