X(58) Isogonal conjugate of X(10)

Onderwerp:
Coördinaten

isogonal conjugate of X(10)

The Spieger center X(10) is constructed as follows:
 • Define the midpoints of the sides of triangle ABC and draw the medial triangle through them.
 • Define the Spieker center Sp as the incenter of this medial triangle.
The isogonal conjugate of the Spieker center is constructed as follows:
 • Construct the bisectors of the triangle ABC.
 • Construct the lines ASp, BSp and CSp.
 • Reflect these lines about the bisectors. These reflections cross at triangle center X(58).

isogonale toegevoegde van X(10)

Het punt van Spieker X(10) construeer je als volgt
 • Bepaal de middelpunten van de zijden van de driehoek ABC.
 • Construeer een driehoek door deze drie punten.
 • Bepaal het punt van Spieker Sp als het middelpunt van de ingeschreven cirkel van deze tweede driehoek.
Je construeert het isogonale toegevoegde punt van het punt van Spieker als volgt:
 • Construeer de bissectrices van de driehoek ABC.
 • Construeer de lijnen ASp, BSP en CSp.
 • Spiegel deze lijnen t.o.v. de bissectrices. De spiegelbeelden snijden elkaar in het driehoekscentrum X(58)