Taylorův rozvoj funkce

V bodě A křivky y = f(x) sestrojte Taylorův polynom 2. stupně. Ověřte, že křivka i její Taylorův rozvoj mají v bodě A stejnou křivost. Určete maximální chybu aproximace na intervalu (X1,X2)

Úloha

V bodě A(π/2,1) křivky y = sin x sestrojte Taylorův polynom 2. stupně. Určete maximální chybu aproximace na intervalu (0, π).