Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(1139) Outer pentagon point

outer pentagon point

P, the outer pentagon point is constructed as follows:
  • Errect outward the sides of triangle ABC three regular pantagons. Name the outermost vertices of these pentagons A', B', and C'.
  • The lines AA', BB' and CC' concur in P, the outer pentagon point and triangluar center X(1139).
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

uitwendig vijfhoekspunt

P, het uitwendig vijfhoekspunt construeer je als volgt:
  • Construeer langs de buitenkant van de zijden van driehoek ABC drie regelmatige vijfhoeken. Noem de uiterste hoekpunten van de vijfhoeken A', B en C'.
  • De rechten AA', BB' en CC' snijden elkaar in P, het driehoekscentrum X(1139).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.