Bestämning av sinus- eller cosinusgrafens ekvation

Författare/skapare:
Mårten hultgren
Område(n):
Sinus
I den här uppgiften skall du testa din kompis om hen kan finna funktionen för grafen du ritar. Välj om du vill visa en sinus eller cosinusgraf. Detta skall kompisen veta. Ändra grafen med hjälp av glidarna uppe till höger. Notera värdena och dölj dem genom att minska fönstrets storlek. Tänk på att inte ändra alla glidare direkt. Öka istället svårighetsgraden successivt. Funktionen skrivs på formen: y=Asin(B(x+C))+D eller y=Acos(B(x+C))+D