Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

CARACTERÍSTIQUES D'UNA FUNCIÓ

DOMINI I RECORREGUT D'UNA FUNCIÓ

FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS

RETCA: Creixent i decreixent.

TAXA DE VARIACIÓ MITJANA

MÀXIMS, MÍNIMS, DOMINI I RECORREGUT