Teorema del valor mitjà

Guió per l'estudiant

En la funció representada a sota, la recta lila passa per i és tangent al gràfic de la funció en aquest punt. També està representada la recta secant . Sabent que la funció és contínua en l'interval , podem trobar algun punt del gràfic de la funció pel qual el seu pendent en aquest punt, és a dir sigui igual al pendent de la recta secant, és a dir, al pendent mitjà en l'interval ? Intenta-ho movent el punt C al llarg del gràfic de la funció. Quan creguis que et trobes en el lloc correcta, prem el botó Comprova.

També pots moure els punts A, B i el dos punts blancs per generar el gràfic de diferents funcions.