D7. La ferramenta d’inversió respecte d’un punt. “Simetria central”

Gireu el símbol de GeoGebra 180º Una inversió respecte d’un punt és exactament una rotació de 180º respecte del mateix punt. 1r. Activeu la ferramenta "Punt" Toolbar Image i cliqueu la zona gràfica per a dibuixar el punt "A" 2n. Activeu la ferramenta "Simetria central" Toolbar Image. 3r. Cliqueu primer la imatge i a continuació el punt "A" Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu el punt i la imatge original. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.