Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Maximeringsproblem av pizzakartong utifrån kvadratisk papp

Ma3bochc-NoKma5000-3201-PizzaMax-2015-01-31.ggb : Maximeringsproblem av pizzakartong utifrån kvadratisk pappkartong